Для симуляції зіткнень чи інших фізичних процесів використовують програмне забезпечення, яке має назву фізичний движок. Фізичний движок (англ. Physics engine) – комп’ютерна програма, яка виконує комп’ютерне моделювання фізичних законів реального світу в віртуальному світі, з тим або іншим ступенем апроксимації.

Фізичний движок дозволяє створити деякий віртуальний простір, який можна наповнити тілами, і вказати для нього загальні закони взаємодії тіл і середовища, в тій чи іншій мірі наближені до фізичних, задаючи при цьому характер і ступінь взаємодій (імпульси , сили і т. д). Власне розрахунок взаємодії тіл движок і бере на себе. Розраховуючи взаємодія тіл між собою і з середовищем, фізичний движок наближає фізичну модель одержуваної системи до реальної. Як правило, фізичний движок вирішує проблему взаємодії тел. Основними завданнями фізичного движка є виявлення та вирішення колізій (зіткнень).

Розпізнавання колізій (Виявлення зіткнень англ. Collision detection) – обчислювальна проблема виявлення перетинів між собою двох або більше об’єктів. Тема найчастіше пов’язана з її використанням в фізичних двигунах, комп’ютерної анімації та робототехніки. На додаток до визначення, зіткнулися чи два об’єкти, системи виявлення зіткнень можуть обчислити час впливу. Відповідь на зіткнення (що відбувається, коли зіткнення виявлено) залежить від використовуваного моделювання. Рішення проблем виявлення зіткнень вимагає широкого застосування понять з лінійної алгебри та обчислювальної геометрії. Після виявлення зіткнення настає етап рішення колізії (Відповідь на зіткнення) Вирішення колізій – це дія, при якій беруться два пересічних об’єкта і змінюються таким чином, щоб вони більше не перетиналися.

Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать !!Добро пожаловать читать дальше